STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
291 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
292 1.002032.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp
293 2.001787.000.00.00.H18 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
294 1.002010.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp
295 2.000829.000.00.00.H18 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
296 1.005392.000.00.00.H18 Thủ tục xét tuyển viên chức Lĩnh vực Viên chức Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh
297 1.003956.000.00.00.H18 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực thủy sản UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Mường Nhé; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Điện Biên; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND Thị xã Mường Lay; UBND Thành phố Điện Biên Phủ
298 1.001305.000.00.00.H18 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
299 1.000744.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo
300 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cấp huyện UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Mường Nhé; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Điện Biên; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND Thị xã Mường Lay; UBND Thành phố Điện Biên Phủ