CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mã thủ tục Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
101 1.003958.000.00.00.H18.01 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Y tế Dự phòng
102 1.003720.000.00.00.H18.01 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám chữa bệnh
103 1.004488.000.00.00.H18.01 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Lĩnh vực Y tế Dự phòng
104 2.002192.000.00.00.H18.01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
105 1.002136.000.00.00.H18.01 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Lĩnh vực Giám định y khoa
106 1.003613.000.00.00.H18.01 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Lĩnh vực Dược
107 1.002146.000.00.00.H18.01 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Lĩnh vực Giám định y khoa
108 1.002694.000.00.00.H18.01 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Lĩnh vực Giám định y khoa
109 1.000281.000.00.00.H18.01 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Lĩnh vực Giám định y khoa
110 1.000278.000.00.00.H18.01 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Lĩnh vực Giám định y khoa
111 1.000276.000.00.00.H18.01 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Lĩnh vực Giám định y khoa
112 1.000262.000.00.00.H18.01 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định. Lĩnh vực Giám định y khoa
113 1.000439.000.00.00.H18.01 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định. Lĩnh vực Giám định y khoa
114 1.002706.000.00.00.H18.01 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Lĩnh vực Giám định y khoa
115 1.002360.000.00.00.H18.01 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Lĩnh vực Giám định y khoa
116 1.002118.000.00.00.H18.01 Khám giám định tổng hợp Lĩnh vực Giám định y khoa
117 1.002168.000.00.00.H18.01 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Lĩnh vực Giám định y khoa
118 1.002671.000.00.00.H18.01 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Lĩnh vực Giám định y khoa
119 1.002208.000.00.00.H18.01 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Lĩnh vực Giám định y khoa
120 1.002190.000.00.00.H18.01 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Lĩnh vực Giám định y khoa