CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mã thủ tục Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
101 1.004461.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Lĩnh vực Y tế Dự phòng
102 1.004477.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Lĩnh vực Y tế Dự phòng
103 Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp Lĩnh vực Y tế Dự phòng
104 1.003029.000.00.00.H18 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế
105 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. Lĩnh vực Đào tạo
106 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Lĩnh vực Khám chữa bệnh
107 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) Lĩnh vực Khám chữa bệnh
108 1.003039.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế
109 1.003006.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế
110 1.003958.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Y tế Dự phòng
111 1.003720.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám chữa bệnh
112 1.004488.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Lĩnh vực Y tế Dự phòng
113 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính Lĩnh vực Giám định y khoa
114 1.002265.000.00.00.H18 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Lĩnh vực Y tế Dự phòng
115 2.002192.000.00.00.H18 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
116 1.002136.000.00.00.H18 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Lĩnh vực Giám định y khoa
117 Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Lĩnh vực Giám định y khoa
118 Giám định để hướng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Lĩnh vực Giám định y khoa
119 1.002671.000.00.00.H18 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao đ7ộng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Lĩnh vực Giám định y khoa
120 1.003613.000.00.00.H18 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Lĩnh vực Dược