CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục
Tên thủ tục Giám định để hướng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
Lĩnh vực Lĩnh vực Giám định y khoa
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện
Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội đồng y khoa cấp tỉnh
Trình tự thực hiện

- Người người lao động hoặc thân nhân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH).

- Người sử dụng lao động hoặc BHXH cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ , chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc, có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoặc cấp trung ương. Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân người lao động.

- Hội đồng giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ:

+  Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

+ Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

- Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động

 

 

 

Thời hạn giải quyết 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị giám định - Mẫu Phụ lục số 2

2. Giấy giới thiệu của BHXH cấp tỉnh - Mẫu Phụ lục số 1

3. Biên bản Giám định Y khoa lần đầu;

4. Các giấy tờ điều trị hợp lệ

Yêu cầu - điều kiện

- Khám giám định tổng hợp là giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi người lao động thuộc một trong các trường hợp: vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; bị tai nạn lao động nhiều lần; bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

- Đối với các trường hợp có đủ điều kiện giám định tổng hợp, trong giấy giới thiệu gửi đến Hội đồng GĐYK, cơ quan giới thiệu người lao động cần ghi rõ yêu cầu: “khám giám định tổng hợp” ngay từ đầu

Căn cứ pháp lý

Luật 71/2006/QH11

Nghị định 152/2006/NĐ-CP

Nghị định 68/2007/NĐ-CP

Thông tư 07/2010/TT-BYT

Kết quả thực hiện Biên bản khám giám định
Biểu mẫu đính kèm