CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.001069.000.00.00.H18.01
Tên thủ tục Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
Lĩnh vực Lĩnh vực Giám định y khoa
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện
Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh.
Trình tự thực hiện

-  Người đề nghị xác định lại giới tính gửi hồ sơ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh).

-  Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

-  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho người đề nghị xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Gửi văn bản đến người đề nghị xác định lại giới tính.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính. Trong đơn phải có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

 - Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu.

Yêu cầu - điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý

Nghị định 88/2008/NĐ-CP

Thông tư 29/2010/TT-BYT

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới tính.
Biểu mẫu đính kèm