CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.003073.000.00.00.H18.01
Tên thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Lĩnh vực Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên.;

          Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

          - Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Cấp phiếu tiếp nhận theo Mẫu số 05(Ban hành theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016);

          Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn,  hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

          - Nếu hồ sơ không hợp lệ, thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

          Bước 3: Trả kết quả cho cơ sở.

          Đến hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính Sở Y tế.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
6.000.000 đồng/cơ sở. Lệ phí:
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

          + Giấy tờ chứng minh sự thay đổi.


Yêu cầu - điều kiện

Áp dụng đối với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do Điều chỉnh địa giới hành chính (địa Điểm sản xuất không thay đổi).


Căn cứ pháp lý

Nghị định 93/2016/NĐ-CP

Thông tư 277/2016/TT-BTC


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Biểu mẫu đính kèm