CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 2.000997.000.00.00.H18
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
Lĩnh vực Lĩnh vực Y tế Dự phòng
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện Thực hiện tại cửa khẩu hoặc tại Cơ quan tổ chức kiểm dịch y tế biên giới. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng tiêm chủng Safo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (Tổ 25 phường Mường Thanh thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên)
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

Bước 2. Cung cấp minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực với tổ chức kiểm dịch y tế hoặc thực hiện việc tiêm chủng vắc xin.

Bước 3. Sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế cấp ngay giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế.


Thời hạn giải quyết Ngay sau khi tiếp nhận đủ đơn và tài liệu minh chứng đã tiêm vắc xin phòng bệnh.
Đối tượng thực hiện Cán bộ
Cơ quan hành chính sự nghiệp
Công dân
Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh cá thể
Hợp tác xã
Tổ chức,đoàn thể
Phí
Mô tả Mức phí

-  Đối với tiêm chủng vắc xin sốt vàng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế

8 USD/lần
- Đối với tiêm chủng (gồm vắc xin đường uống, đường tiêm) áp dụng biện pháp dự phòng và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế  hoặc biện pháp (gồm gồm lần đầu, tái chủng, theo lịch, kiểm tra lại chứng nhận tiêm chủng quốc tế) 85.000 đồng/lần
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn đề nghị  
2 Minh chứng việc sử dụng vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng trước đó còn hiệu lực (nếu có).
 

Yêu cầu - điều kiện Không có thông tin
Căn cứ pháp lý Luật 03/2007/QH12
Nghị định 104/2016/NĐ-CP
Thông tư 240/2016/TT-BTC
Nghị định 89/2018/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
Biểu mẫu đính kèm