CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.001514.000.00.00.H18.01
Tên thủ tục Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần nộp hồ sơ về Sở Y tế.

- Sở Y tế nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải có văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ Chủ tịch UBND xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.

 


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Công dân
Cán bộ
Cơ quan hành chính sự nghiệp
Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh cá thể
Hợp tác xã
Tổ chức,đoàn thể
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

2. Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.


Yêu cầu - điều kiện
Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.

Căn cứ pháp lý

Luật 13/2012/QH13

Nghị định 63/2012/NĐ-CP

Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Thông tư 02/2014/TT-BYT


Kết quả thực hiện Quyết định miễn nhiệm
Biểu mẫu đính kèm