CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục
Tên thủ tục Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tỉnh Điện Biên.
Trình tự thực hiện

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện hoạt động về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày;

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ

văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Yêu cầu - điều kiện

a) Cơ sở vật chất:

- Bảo đảm thiết kế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, xử lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

b) Thiết bị y tế:

- Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;

- Có hộp thuốc chống sốc.

c) Nhân sự:

-Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện
sau đây:

+ Là bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ
và 45 tháng đối với y sỹ.

- Số lượng người hành nghề thuộc trạm y tế cấp xã phải đáp ứng định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Nhân viên y tế thôn, bản thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự phân công và chỉ đạo về chuyên môn của Trưởng Trạm y tế xã.

d) Đối với trường hợp Trạm y tế xã có thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình thì phải thực hiện theo hướng dẫn thí điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Căn cứ pháp lý

Luật 40/2009/QH12

Nghị định 87/2011/NĐ-CP

Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Kết quả thực hiện Cơ sở được phép hoạt động sau khi tiến hành tự công bố
Biểu mẫu đính kèm