CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.003943.000.00.00.H18
Tên thủ tục Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra:

Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Thời hạn giải quyết Trước khi trẻ xuất viện
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015.
2 Bản thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.
Yêu cầu - điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý

Luật 52/2014/QH13

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Luật 60/2014/QH13

Thông tư 34/2015/TT-BYT

Kết quả thực hiện Giấy chứng sinh
Biểu mẫu đính kèm