CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 2.001827.000.00.00.H18
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện
Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên.
Trình tự thực hiện

- Cơ sở gửi Hồ sơ xin Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên.

- Trong thời gian 5 ngày làm việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, có văn bản cho cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

- Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục sẽ có Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại thực địa.

Đối với cơ sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

 


Thời hạn giải quyết 20 ngày làmviệc
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Lệ phí Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 150.000đ/lần cấp
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 500.000đ/1 lần/ 1 cơ sở.
Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000đ/lần/cơ sở Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000đ/lần/cơ sở. Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000đ/lần/cơ sở
Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000đ/ lần/cơ sở Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000đ/lần/cơ sở.
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1 Thông tư 26/2012/TT-BYT).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

a) Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

b) Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).

5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở).


Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Luật 55/2010/QH12

Nghị định 38/2012/NĐ-CP

Thông tư 26/2012/TT-BYT

Thông tư 149/2013/TT-BTC


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Biểu mẫu đính kèm