Thông báo:
Hãy cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Các bước thực hiện dịch vụ công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
 • Đã tiếp nhận 8215 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 8655 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 8445 hồ sơ
 • Quá hạn 210 hồ sơ
 • Tháng
  01/2022
  97.57 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 18153 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 18609 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 18338 hồ sơ
 • Quá hạn 271 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  98.54 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 26427 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25722 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25507 hồ sơ
 • Quá hạn 215 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99.16 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 14520 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14626 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14191 hồ sơ
 • Quá hạn 435 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  97.02 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 15245 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 15061 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14262 hồ sơ
 • Quá hạn 799 hồ sơ
 • Tháng
  09/2021
  94.69 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 9464 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9474 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 9163 hồ sơ
 • Quá hạn 311 hồ sơ
 • Tháng
  08/2021
  96.71 % đúng hạn
 • Xem chi tiết