CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã
2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp huyện
3 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Đất đai cấp huyện
4 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài
5 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
6 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Lĩnh vực Tổ chức hội
7 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
8 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám chữa bệnh
9 Bổ sung, điều chỉnh quyết định phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nghị định số 86/2018/NĐ-CP) Lĩnh vực Giáo dục Đại học
10 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cấp huyện
11 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch (cap xa) Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã
13 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực chứng thực cấp xã
14 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
15 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Lâm nghiệp cấp huyện
16 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám chữa bệnh
17 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Lĩnh vực Dược
18 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Lĩnh vực Dược
19 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
20 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản