DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 Phạm Thị Hạt UBND Thành phố Điện Biên Phủ
2 Nguyễn văn Nam UBND Thành phố Điện Biên Phủ
3 Đào Văn Phong UBND Thành phố Điện Biên Phủ
4 TRẦN VĂN HÙNG UBND Thành phố Điện Biên Phủ
5 HÀ NGỌC TUẤN UBND Thành phố Điện Biên Phủ
6 VŨ THỊ MÙI UBND Thành phố Điện Biên Phủ
7 Nguyễn Văn Cẩn UBND Thành phố Điện Biên Phủ
8 Vương Đình NGãi UBND Thành phố Điện Biên Phủ
9 Nguyễn Thị Thu Hương UBND Thành phố Điện Biên Phủ
10 Cao Thị Lộc - Phạm Văn Yên UBND Thành phố Điện Biên Phủ