DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 VŨ THỊ PHƯƠNG UBND huyện Mường Ảng
2 Lý Lù Mẩy UBND xã Nà Hỳ
3 Phạm Thị Lam Thương UBND Thị xã Mường Lay
4 Nguyễn Ngọc Thọ UBND xã Nà Hỳ
5 Lèng Thị Nhớ UBND xã Pa Tần
6 Thào A Thái UBND huyện Mường Chà
7 Lò Thị Loan UBND huyện Mường Chà
8 Trịnh Đình Tiến UBND huyện Nậm Pồ
9 PHẠM ĐỨC LONG Sở Thông tin và Truyền thông
10 PHẠM CAO HỮU UBND huyện Điện Biên