DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 HẠNG A THÁI Sở Khoa học và Công nghệ
2 Mùa A Dơ UBND Xã Tỏa Tình
3 TRẦN BÁ HANH UBND huyện Điện Biên
4 LÒ VĂN ÁNH UBND huyện Điện Biên
5 NGUYỄN QUỐC TRUNG UBND huyện Điện Biên
6 NGUYỄN VĂN ĐỢI TC NGUYỄN VĂN TỚI UBND huyện Điện Biên
7 VŨ HỮU THẢNH UBND huyện Điện Biên
8 PHẠM VĂN PHÁT UBND huyện Điện Biên
9 NGUYỄN TRỌNG THÀNH UBND huyện Điện Biên
10 Bùi Văn Nam Xóa, thế chấp, gia hạn UBND huyện Điện Biên