DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN THỊ HUỆ Sở Công thương
2 NGUYỄN THỊ HUỆ Sở Công thương
3 NGUYỄN THỊ HUỆ Sở Công thương
4 Đặng Thị Hải Yến Sở Công thương
5 tran van thang Sở Công thương
6 tran van thang Sở Công thương
7 tran van thang Sở Công thương
8 Đặng Thị Hải Yến Sở Công thương
9 Đặng Thị Hải Yến Sở Công thương
10 Đinh Bá Tùng UBND Thị xã Mường Lay