Thông báo:
Hãy cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Các bước thực hiện dịch vụ công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
 • Đã tiếp nhận 3977 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3829 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3762 hồ sơ
 • Quá hạn 67 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  98.25 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 26430 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25722 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25507 hồ sơ
 • Quá hạn 215 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99.16 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 14520 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14626 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14191 hồ sơ
 • Quá hạn 435 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  97.02 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 15245 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 15061 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14262 hồ sơ
 • Quá hạn 799 hồ sơ
 • Tháng
  09/2021
  94.69 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 9464 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9474 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 9163 hồ sơ
 • Quá hạn 311 hồ sơ
 • Tháng
  08/2021
  96.71 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 7469 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 7583 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 7217 hồ sơ
 • Quá hạn 366 hồ sơ
 • Tháng
  07/2021
  95.17 % đúng hạn
 • Xem chi tiết