Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
Lĩnh vực Lĩnh vực Thú y
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ 1, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Tổ 1, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với tổ chức,cá nhân có nhu cầu gia hạn, trước 03 tháng tính đến ngày hết hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y nộp đơn đăng ký gia hạn giấy chứng nhận. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 96, khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 của Luật này.

Bước 3. Trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y  cho cá nhân.

 

Thời hạn giải quyết 08 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 230.000đ/lần
  
Thành phần hồ sơ

1. Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

2. Bản thuyết minh chi tiết cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 4. Chứng chỉ hành nghề thú y.
Yêu cầu - điều kiện

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y.
Căn cứ pháp lý

Luật 79/2015/QH13

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 285/2016/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm