Tên thủ tục Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Trình tự thực hiện

-  Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

- Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người  đề nghị

- Trong thời hạn 60 ngày,Sở Y tế sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

+Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

-  Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề 360.000 đồng
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 190.000 đồng
  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01- Phụ lục 02  kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT

+  Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.


Yêu cầu - điều kiện

- Đối tượng: Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

- Có bằng bác sỹ đa khoa và giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng chuyên khoa y học gia đình có thời gian tối thiểu 3 tháng do cơ sở đào tạo được Bộ Y tế và Sở Y tế công nhận cấp;

- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 18 tháng;

- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành: Người có bằng bác sỹ đa khoa được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 18 tháng; 


Căn cứ pháp lý

Luật 40/2009/QH12

Nghị định 87/2011/NĐ-CP

Thông tư 41/2011/TT-BYT

Thông tư 03/2013/TT-BTC

Thông tư 16/2014/TT-BYT


Biểu mẫu đính kèm  -  Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề  -  Tải file