Tên thủ tục Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
Lĩnh vực Lĩnh vực Người có công
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện

Nộp đơn trực tiếp

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Cá nhân làn đơn đề nghị di chuyển hồ sơ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ kèm theo bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

          + Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm kiểm tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi các nhân cư trú;

          +  Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, nếu hồ sơ đúng quy định thì đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định.

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị di chuyên hồ sơ (Mẫu HS6);

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn;

+ Phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7);

+ Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

Yêu cầu - điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Nghị định 31/2013/NĐ-CP

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị di chuyên hồ sơ (Mẫu HS6);  -  Tải file