Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông - Vận tải
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng- Sở Giao thông vận tải Điện Biên.
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng- Sở Giao thông vận tải Điện Biên.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn  thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.

- Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng tại địa điểm đã thỏa thuận với chủ sở hữu. Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

 

 


Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Lệ phí cấp đăng ký, biển số 200.000 đồng/lần cấp/phương tiện.
  
Thành phần hồ sơ

- Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);

- Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (1);

- Chứng từ nguồn gốc  xe máy chuyên dùng (2);

- Trường hợp chủ sở hữu mất một trong những giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng thì phải nộp thêm bản cam đoan theo mẫu (bản chính).


Yêu cầu - điều kiện
 Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của của sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 76/2004/TT-BTC

Luật 23/2008/QH12

Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Thông tư 59/2011/TT-BGTVT

Thông tư 73/2012/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng  -  Tải file
 - Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng_2  -  Tải file