Tên thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên hoặc qua đường Bưu điện
Trình tự thực hiện
- Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện. 
- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép cho thương nhân.
- Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
(ba triệu) đồng/giấy phép 3.000.000
  
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài đối với thương nhân nước ngòai là các tổ chức kinh tế.

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam).

- Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng Đại diện.

- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng Đại diện.

Yêu cầu - điều kiện

- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

Nghị định 72/2006/NĐ-CP

Thông tư 11/2006/TT-BTM

Thông tư 133/2012/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  -  Tải file