Tên thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên hoặc qua đường Bưu điện
Trình tự thực hiện

- Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.

- Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoàn thành việc thẩm định và cấp Điều chỉnh Giấy phép cho thương nhân.

- Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhậ và trả kết quả - Sở Công Thương.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
(một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép. 1.500.000
  
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu).

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

- Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

- Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

- Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

- Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và đ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

Yêu cầu - điều kiện

- Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện

Căn cứ pháp lý

Nghị định 72/2006/NĐ-CP

Thông tư 11/2006/TT-BTM

Thông tư 133/2012/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện  -  Tải file