Tên thủ tục Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Mường Nhé; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Điện Biên; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND Thành phố Điện Biên Phủ; UBND Thị xã Mường Lay
Cách thức thực hiện
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở
Giáo dục và Đào tạo
a) Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên.
b) Trực tuyến:
Bước 1: Đăng ký tài khoản trên địa chỉ: http://dichvucong.dienbien.gov.vn;
Bước 2: Lựa chọn dịch vụ (Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc);
Bước 3: Quét (scan) và nộp hồ sơ trực tuyến;
Bước 4: Gửi kèm 01 bộ hồ sơ có chứng thực qua đường bưu chính công ích.
Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc là Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.

-  Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, cơ sở giáo dục có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

- Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, cơ sở giáo dục phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 


Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

 Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Lệ phí 3000 đồng/bản
  
Thành phần hồ sơ

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (bản sao có
chứng thực hoặc bản chính).
- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là
người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp
bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc là Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột;
người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong
trường hợp người đó đã chết thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ
với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi
yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy
định và 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan,
cơ sở giáo dục cấp bản sao.
- Phiếu điền thông tin (Kèm theo)


Yêu cầu - điều kiện
không

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 21/2019/TT-BGĐT.


Biểu mẫu đính kèm  - Phiếu điền thông tin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT  -  Tải file