Tên thủ tục Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc
Lĩnh vực Lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ).

+ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Thể lệ.
Yêu cầu - điều kiện

Cơ quan, tổ chức Việt Nam đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

+ Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.
Căn cứ pháp lý Nghị định 113/2013/NĐ-CP
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc  -  Tải file