Tên thủ tục Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.


Thời hạn giải quyết Không quy định
Phí Không quy định  
Lệ Phí Không quy định  
Thành phần hồ sơ Gồm văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; 
Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; 
Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; 
Nội quy lao động.
Yêu cầu - điều kiện Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm