Tên thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện
- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;
- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương;
- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến docơ quan quản lý nhà nước cung cấp.
 

 

Trình tự thực hiện
- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương.
- Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.
 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;  
2 + 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;  
3 + Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 
4 + 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 

Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Luật 36/2005/QH11

Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm  - Thể lệ chương trình khuyến mại  -  Tải file
 - Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại  -  Tải file