Tên thủ tục Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất Bản cấp huyện
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Điện Biên; UBND Thành phố Điện Biên Phủ; UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Mường Nhé; UBND Thị xã Mường Lay
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua đường Bưu chính
Trình tự thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện tỉnh Điện Biên phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 

 

Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.

Yêu cầu - điều kiện
Không có
Căn cứ pháp lý

Nghị định 60/2014/NĐ-CP

Thông tư 03/2015/TT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm