Tên thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Lĩnh vực Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề
Trình tự thực hiện

- Công chứng viên đề nghị cấp lại Thẻ công chứng nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19, Tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điên Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nơi mình đăng ký hành nghề;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, cấp lại Thẻ cho công chứng viên hoặc thông báo bằng văn bản về việc từ chối.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Cấp lại Thẻ công chứng viên 100 nghìn đồng/trường hợp/hồ sơ
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo Mẫu TP-CC-07 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP; 1
2 - 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh);
 
3 - Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp Thẻ bị hỏng)
 

Yêu cầu - điều kiện
Thẻ công chứng đã được cấp bị mất hoặc bị hỏng

Căn cứ pháp lý

Luật 53/2014/QH13

Thông tư 06/2015/TT-BTP

Thông tư 257/2016/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên  -  Tải file