Tên thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Lĩnh vực Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên ở địa phương đã ra quyết định cho phép thành lập
Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19, tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điên Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) ở địa phương đã ra quyết định cho phép thành lập;

- Sở Tư pháp xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-18 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - Cấp mới: 01 triệu đồng/trường hợp/hồ sơ; - Cấp lại: 500 nghìn đồng/trường hợp/hồ sơ.
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-09 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP; 1
2 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng phù hợp với nội dung đã nêu trong đề án thành lập;
 
3 Hồ sơ đăng ký hành nghề của các công chứng viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng (nếu có).
 

Yêu cầu - điều kiện
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

Căn cứ pháp lý

Luật 53/2014/QH13

Thông tư 06/2015/TT-BTP

Thông tư 257/2016/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng  -  Tải file