Tên thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Lĩnh vực Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nơi đăng ký hoạt động
Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng hợp nhất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19, Tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điên Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nơi đăng ký hoạt động;

- Sở Tư pháp xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng hợp nhất, đồng thời thực hiện việc xóa tên các Văn phòng công chứng được hợp nhất khỏi danh sách đăng ký hoạt động
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất - Cấp mới: 01 triệu đồng/trường hợp/hồ sơ; - Cấp lại: 500 nghìn đồng/trường hợp/hồ sơ.
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn đăng ký đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-09 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP; 1
2 Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng;
 
3 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng;
 
4 Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên.
 

Yêu cầu - điều kiện
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép hợp nhất, Văn phòng công chứng hợp nhất phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra Quyết định cho phép hợp nhất

Căn cứ pháp lý

Luật 53/2014/QH13

Nghị định 29/2015/NĐ-CP

Thông tư 06/2015/TT-BTP

Thông tư 257/2016/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đăng ký đăng ký hoạt động  -  Tải file