Tên thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Lĩnh vực Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Trình tự thực hiện

- Văn phòng công chứng được chuyển nhượng nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (số nhà 19, tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên);

- Sở Tư pháp xem xét cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 500 nghìn đồng/trường hợp/hồ sơ
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP; 1
2 Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng;
 
3 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;
 
4 Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên.
 

Yêu cầu - điều kiện
Việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng sang huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập phải được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định và phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng

Căn cứ pháp lý

Luật 53/2014/QH13

Nghị định 29/2015/NĐ-CP

Thông tư 06/2015/TT-BTP


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động  -  Tải file