Tên thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện
Trực tiếp 20 Ngày   Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên được giao quyền.
Trực tuyến 20 Ngày   Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày   Nộp qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên được giao quyền.

 

Trình tự thực hiện
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4
- Phường Nam Thanh
- Thành phố Điện Biên Phủ
- Tỉnh Điện Biên được giao quyền.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có  
Lệ Phí Không có  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin;
01
2 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
01
3 - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
01
4 - Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
01

Yêu cầu - điều kiện

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.


Căn cứ pháp lý
103/2016/QH13 Luật 103/2016/QH13 05-04-2016  
41/2020/TT-BTTTT Thông tư 41/2020/TT-BTTTT 24-12-2020

Biểu mẫu đính kèm