Tên thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất Bản
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Trình tự thực hiện

Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuấ bản cấp giấy phép.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí
Mô tả Mức phí
không có  
  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
không có  
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ 01
2 Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định. 01

Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế.

Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Cấp Giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương

Luật 19/2012/QH13

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Thông tư 23/2014/TT-BTTTT


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm  -  Tải file
 - Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ  -  Tải file