STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
301 1.004645.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
302 2.000025.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
303 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
304 1.002032.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp
305 2.001787.000.00.00.H18 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
306 1.002010.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp
307 2.000829.000.00.00.H18 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
308 1.005385.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Lĩnh vực Công chức Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công thương; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Tư pháp
309 1.005392.000.00.00.H18 Thủ tục xét tuyển viên chức Lĩnh vực Viên chức Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh
310 1.003956.000.00.00.H18 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Lĩnh vực thủy sản UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Mường Nhé; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Điện Biên; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND Thị xã Mường Lay; UBND Thành phố Điện Biên Phủ