Tên thủ tục Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở KH&CN địa phương hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Sở KH&CN tỉnh Điện Biên.

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo.


Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Yêu cầu - điều kiện
không.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 08/2010/TT-BKHCN


Biểu mẫu đính kèm PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ