Tên thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”
Lĩnh vực Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên .

Trình tự thực hiện

- Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sau khi nhận được văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn tự nguyện chấm sứt việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý:

Trường hợp phải thu hồi, trong thời hạn 15 ngày kể từ gày nhận được đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thu hồi bằng văn bản.


Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn.

Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị thu hồi của các cơ quan có thẩm quyền hoặc Đơn tự nguyện chấm dứt việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”


Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND


Biểu mẫu đính kèm