Tên thủ tục Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tảTrực tiếp10 Ngày làm việcKể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Dịch vụ bưu chính10 Ngày làm việcKể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
Bước 4: Văn bản thẩm định.
Thời hạn giải quyết 10 Ngày làm việc
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể theo quy định (trường hợp tổ chức không có dấu pháp nhân thì người đứng đầu tổ chức ký và ghi rõ họ tên).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo Tờ trình giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
120/2020/NĐ-CP Nghị định 120/2020/NĐ-CP 07-10-2020
 

Biểu mẫu đính kèm