Tên thủ tục Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 40 Ngày làm việc Phí : Đồng (Không quy định) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
Trực tuyến 40 Ngày làm việc Phí : Đồng (Không quy định) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
Dịch vụ bưu chính 40 Ngày làm việc Phí : Đồng (Không quy định) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
Trình tự thực hiện Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm.
Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
Bước 3: Thẩm định Đề án.
Bước 4: Văn bản thẩm định.
Thời hạn giải quyết 40 Ngày làm việc
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đề án vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP 10-09-2020
 

Biểu mẫu đính kèm