Tên thủ tục Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc Phí : Đồng (Không quy định) Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 25 Ngày làm việc Phí : Đồng (Không quy định) Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày làm việc Phí : Đồng (Không quy định) Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm
Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.
Bước 4: Văn bản thẩm định.
Thời hạn giải quyết 25 Ngày làm việc
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đề án điều chỉnh vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP 10-09-2020
 

Biểu mẫu đính kèm