Tên thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
Lĩnh vực Lĩnh vực Dược
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc nộp hồ sơ Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 2: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và trả Phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc.

Bước 3: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát giá thuốc kê khai lại.

Bước 4: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Y tế các thuốc kê khai lại đối với các trường hợp chưa phát hiện mức giá kê khai lại không hợp lý. Trường hợp mức giá kê khai lại không hợp lý, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo bằng văn bản cho cơ sở kê khai giá xem xét lại mức giá kê khai lại và nêu rõ lý do.

Bước 5: Bộ Y tế tổng hợp báo cáo của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giá thuốc kê khai lại và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược)
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Phí
Mô tả Mức phí
Phí thẩm định công bố giá thuốc để kê khai, kê khai lại  100.000đ/hồ sơ
  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.  
2 2. Tài liệu chứng minh biến động của các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tỷ giá, chi phí nhân công, các chi phí khác liên quan để thuyết minh lý do tăng giá và tỷ lệ tăng giá.
 

Yêu cầu - điều kiện Cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở đặt gia công thuốc phải thực hiện việc kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước khi có nhu cầu điều chỉnh tăng giá so với giá thuốc đã được kê khai hoặc kê khai lại liền kề trước đó được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).
Căn cứ pháp lý

Luật 105/2016/QH13

Thông tư 277/2016/TT-BTC

Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Thông tư 114/2017/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước