Tên thủ tục Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
Lĩnh vực Lĩnh vực Người có công cấp huyện
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Mường Nhé; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Điện Biên; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND Thị xã Mường Lay; UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Trình tự thực hiện

+ Bước 1:  Đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xă kèm bản sao một trong các giấy tờ quy định;

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm các giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 3:  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Bước 4:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.


Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+  Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);

+  Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;

+  Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH: Khoản 2 Điều 35 đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, Khoản 2 Điều 37 đối với người có công giúp đỡ cách mạng;

+  Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu 4).


Yêu cầu - điều kiện

Không

 


Căn cứ pháp lý

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Nghị định 31/2013/NĐ-CP

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH


Biểu mẫu đính kèm Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);
Giấy báo tử (Mẫu LS1 Thông tư số 05)