Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tới Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên, số 311, tổ 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

- Cồng thông tin điện tử (do tỉnh quy định cụ thể)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên, số 311, tổ 12, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

 Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở buôn bán phân bón.

- Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí 500.000 đồng/cơ sở/lần  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

b) Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.


Yêu cầu - điều kiện

-  Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;

-  Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

-  Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

-  Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Trường hợp buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.


Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm