Tên thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện Nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng;

- Bước 2: Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho UBND cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.


Thời hạn giải quyết Không quy định
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình  hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng
Yêu cầu - điều kiện
- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị;
- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm