Tên thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Lĩnh vực Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động
Trình tự thực hiện

- Tổ chức hành nghề công chứng nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19, Tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điên Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nơi tổ chức đó đăng ký hoạt động;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 100 nghìn đồng/trường hợp/hồ sơ
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên theo Mẫu TP-CC-06 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 1
2 Quyết định bổ nhiệm của công chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu);
 
3 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của mỗi công chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh)
 
4 Thẻ Hội viên hoặc giấy tờ khác chứng minh công chứng viên đã là Hội viên của Hội công chứng viên (ở những nơi đã thành lập Hội công chứng viên);
 
5 Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở;
 
6 Giấy tờ chứng minh đã chấm dứt hành nghề đối với người đang hành nghề luật sư, đấu giá, thừa phát lại hoặc công việc thường xuyên khác.
 

Yêu cầu - điều kiện
Không quy định

Căn cứ pháp lý

Luật 53/2014/QH13

Thông tư 06/2015/TT-BTP

Thông tư 257/2016/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên  -  Tải file