Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất Bản
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính

- Nộp qua mạng Internet.

 

Trình tự thực hiện

- Cơ sở in có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng gửi hồ sơ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 


Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Phí
Mô tả Mức phí
không có  
  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
không có  
  
Thành phần hồ sơ

a. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

b. Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.


Yêu cầu - điều kiện
Không có

Căn cứ pháp lý

Luật 19/2012/QhH13

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Thông tư 23/2014/TT-BTTTT


Biểu mẫu đính kèm Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in