Tên thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất Bản
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Trình tự thực hiện

 

- Cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp gấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh nộp Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 


Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí
Mô tả Mức phí
không có  
  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 50.000 đồng/hồ sơ   
  
Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.


Yêu cầu - điều kiện
không có

Căn cứ pháp lý

Luật 19/2012/QH13

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

Thông tư 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư 214/2016/TT-BTC


Biểu mẫu đính kèm Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh