Tên thủ tục Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính

 

Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính cho phép thay đổi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí
Mô tả Mức phí
không có  
  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
không có  
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
01
2 - Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);
01
3 - Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
01

Yêu cầu - điều kiện không có
Căn cứ pháp lý

Luật 103/2016/QH13

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT


Biểu mẫu đính kèm