Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Lĩnh vực Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính

- Qua mạng Internet

 

Trình tự thực hiện
 

1. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

-   Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp;

-   Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

-   Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;

-   Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cấp cho các thiết bị di động).

2. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên hoặc qua hệ thống bưu chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);  
2. Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.  

Yêu cầu - điều kiện không có
Căn cứ pháp lý

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Nghị định 27/2018/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm