STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
571 1.000919.000.00.00.H18.01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
572 2.002003.000.00.00.H18.01 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp tỉnh) Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư
573 2.000908.000.00.00.H18.01 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực UBND huyện Điện Biên,UBND Thành phố Điện Biên Phủ,UBND huyện Mường Ảng,UBND huyện Tuần Giáo,UBND huyện Tủa Chùa,UBND huyện Điện Biên Đông,UBND huyện Mường Chà,UBND huyện Nậm Pồ,UBND huyện Mường Nhé,UBND Thị xã Mường Lay
574 2.000985.000.00.00.H18.01 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế Sở Y tế
575 2.000982.000.00.00.H18.01 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế Sở Y tế
576 2.000983.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
577 1.005398.000.00.00.H18.01 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
578 2.001938.000.00.00.H18.01 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
579 1.005387.000.00.00.H18.02 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Lĩnh vực Người có công cấp huyện UBND huyện Điện Biên,UBND Thành phố Điện Biên Phủ,UBND huyện Mường Ảng,UBND huyện Tuần Giáo,UBND huyện Tủa Chùa,UBND huyện Điện Biên Đông,UBND huyện Mường Chà,UBND huyện Nậm Pồ,UBND huyện Mường Nhé,UBND Thị xã Mường Lay
580 1.001393.000.00.00.H18.01 Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Lĩnh vực Khám chữa bệnh Sở Y tế