STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
631 3.000181.000.00.00.H18.01 Tuyển sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
632 3.000182.000.00.00.H18.01 Tuyển sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục Trung học UBND huyện Mường Ảng,UBND huyện Mường Chà,UBND huyện Mường Nhé,UBND huyện Tủa Chùa,UBND huyện Nậm Pồ,UBND huyện Tuần Giáo,UBND huyện Điện Biên,UBND huyện Điện Biên Đông,UBND Thành phố Điện Biên Phủ,UBND Thị xã Mường Lay
633 1.008891.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng
634 1.010005.000.00.00.H18.01 Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
635 1.010007.000.00.00.H18.01 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
636 1.008989.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng
637 1.008991.000.00.00.H18.01 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Sở Xây dựng
638 1.003916.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
639 1.009397.000.00.00.H18.01 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
640 1.009398.000.00.00.H18.01 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch