STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
251 2.001915.000.00.00.H18 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông - Vận tải
252 2.002103.000.00.00.H18 Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lĩnh vực Lao động tiền lương Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
253 1.004264.000.00.00.H18 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
254 2.001732.000.00.00.H18 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông
255 2.002189.000.00.00.H18 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch cấp huyện UBND huyện Điện Biên; UBND Thành phố Điện Biên Phủ; UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Mường Nhé; UBND Thị xã Mường Lay
256 2.001728.000.00.00.H18 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông
257 2.000633.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước cấp huyện UBND huyện Điện Biên; UBND Thành phố Điện Biên Phủ; UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Mường Nhé; UBND Thị xã Mường Lay
258 2.001737.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông
259 2.001740.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực Xuất Bản Sở Thông tin và Truyền thông
260 2.001842.000.00.00.H18 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác cấp huyện UBND huyện Điện Biên; UBND Thành phố Điện Biên Phủ; UBND huyện Mường Ảng; UBND huyện Tuần Giáo; UBND huyện Tủa Chùa; UBND huyện Điện Biên Đông; UBND huyện Mường Chà; UBND huyện Nậm Pồ; UBND huyện Mường Nhé; UBND Thị xã Mường Lay