STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
591 1.004639.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
592 2.002118.000.00.00.H18.01 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
593 2.000212.000.00.00.H18.01 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
594 1.001420.000.00.00.H18.01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
595 1.000919.000.00.00.H18.01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
596 2.002003.000.00.00.H18.01 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp tỉnh) Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư
597 1.005072.000.00.00.H18.01 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
598 2.000908.000.00.00.H18.01 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực UBND huyện Điện Biên,UBND Thành phố Điện Biên Phủ,UBND huyện Mường Ảng,UBND huyện Tuần Giáo,UBND huyện Tủa Chùa,UBND huyện Điện Biên Đông,UBND huyện Mường Chà,UBND huyện Nậm Pồ,UBND huyện Mường Nhé,UBND Thị xã Mường Lay
599 2.000983.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
600 1.005398.000.00.00.H18.01 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường